CAP. IV FORMAREA ŞI PREGĂTIREA PROFESIONALĂ 4.1. Concepte privind formarea şi pregătirea profesională 4.2. Etapele procesului de formare profesională 4.3. Metode de pregătire profesională 4.4. Forme de stimulare a pregătirii profesionale 4.1. Concepte privind formarea şi pregătirea profesională particularităţi: – formarea şi perfecţionarea salariaţilor a devenit o cerinţă a perioadei în care trăim – dacă […]

Read More