FISA POSTULUI KINETOTERAPEUT

1.POSTUL: kinetoterapeut; POZITIA: Administrator

2.STUDII: studii superioare specifice de lunga durata 4 ani si specializare 1,5 ani (master postuniversitar)

3.INSTITUTIA: Sc Elipetro Med SRL

4.RELATII -functionale: poate conduce un centru de fiziokinetoterapie, un centru de zi, sau un anumit program în cadrul institutiei

5.ATRIBUTII, SARCINI, RESPONSABILITATI

Ca membru al echipei profesionale, stabileate planul de tratament specific, obiectivele specifice, programul de lucru, locul ai modul de desfasurare în vederea educarii sau reeducarii unor deficiente, prevenirea sau recuperarea unor dizabilitati ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al corpului;

Utilizeaza tehnici, exercitii, masajul, aplicatii cu gheata, apa si caldura, electroterapia, laserterapia si procedee conform conduitei terapeutice si obiectivelor fixate;

Stabileste necesarul de echipament si se implica în procurarea acestuia;

Stabileste programul de kinetoterapie care este urmat acasa de pacient si instruieste aparainatorii sau persoanele implicate în îngrijirea pacientului în aplicarea acelui program;

Evalueaza si reevalueaza în timp progresele facute de pacient; adapteaza planul de tratament în functie de evolutia pacientului;

Asista si se implica – în programul de kinetoterapie – a personalului care nu este de specialitate (asistent social,terapeut ocupational, logoped, îngrijitoare, mame sociale)

Se implica în activitatile complementare ale organizatiei;

Poate fi implicat în activitati (altele decât cea de recuperare) pe care organizatia le are în program;

Se preocupa de ridicarea nivelului profesional propriu si contribuie la perfectionarea personalului mediu din subordine;

Asigura si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena pe care le implica actul terapeutic;

Participa la manifestari stiintifice;

Va putea fi responsabil (va fi implicat) în programul de lucru cu grupele de parinti sau comunitati de persoane, participa la recrutarea si pregatirea voluntarilor ce vor desfasura activitati în cadrul organizatiei;

Se implica în perfectionarea continua a activitatii de recuperare kinetica;

Completeaza permanent în fisa de recuperare kinetica toate procedurile utilizate pentru a putea fi evaluat pentru munca prestata.

Nota: acest artiocol nu aduce atingere profesiunii de balneo/fizio/kinetoterapeut si republicarea sau folosirea in alte scopuri a textelor sau fragmente de text, este posibila doar acodul scris al autorului acestui blog.