Fisa post kinetoterapeut debutant

FISA POST

KINETOTERAPEUT DEBUTANT

Cod C.O.R.: 226405

Criterii de evaluare ale postului

Descrierea activităţilor corespunzătoare postului

Obiectivul fundamental il constituie intreţinerea pe o perioadă cat mai lungă de timp a independenţei funcţionale prin proflilaxia sechelelor şi corectarea deformaţiilor instalate, cu menţiunea specială că tratamentul fizical-kinetic să fie aplicat numai intre puseele evolutive.

1. Scopul general al postului:

Evaluarea şi tratarea prin mijloace kinetice a deficienţelor fizice si motorii

2. Obiectivele postului:

Prevenirea, reeducarea sau recuperarea dizabilităţilor şi deficienţelor motorii, conform conduitei terapeutice şi obiectivelor fixate prin utilizarea tehnicilor kinetice, masajului şi agenţilor fizici (apă, gheaţă, caldură, etc.)

Obiectivele terapeutice sunt:

intreţinerea mobilităţii articulare prin tratarea retracţiilor musculo-tendinoase, a spasticităţii şi a redorilor;

prevenirea atrofiilor musculare şi conservarea supleţei muşchilor;

menţinerea troficităţii ţesuturilor moi;

conservarea, cat mai mult timp posibil, a capacităţii de deplasare, mersul in mod particular;

asigurarea unei cat mai mari autonomii in condiţiile in care bolnavul este ţintuit in fotoliul rulant;

asigurarea funcţiilor vitale.

in timpul puseelor evolutive, tratamentul se limitează la mobilizări articulare pasive, efectuate in şedinţe scurte, repetate de 4 , 5 ori in cursul zilei, şi posturarea corectă in pat.

A. OBIECTIVELE GENERALE ALE POSTULUI

Indrumarea, organizarea si verificarea personalului din subordine.

Isi desfasoara activitatea în cadrul spitalului

B. Limita de competenta

În exercitarea profesiunii, kinetoterapeutul trebuie să dovedească devotament, corectitudine, disponibilitate şi respect faţă de fiinţa umană.

Supravegheaza starea pacientilor pe perioada aplicarii procedurilor de kinetoterapie.

Supravegheaza si inregistreaza in permanenta datele despre starea pacientului si informeaza medicul asupra modificarilor intervenite.

Informeaza si intruieste pacientul asupra tratamentului pe care il efectueaza, asupra efectelor terapeutice si asupra efectelor negative care pot aparea.

Aplica procedurile de kinetoterapie si masaj, cu toti parametrii agentului fizic, in vederea recuperarii medicale, conform prescriptiilor medicului si raspunde de respectarea parametrilor tehnici a fiecarei probe.

Manifesta permanent o atitudine plina de solicitudine fata de bolnav.

Respecta intocmai prescriptiile facute de medic pe fisele de tratament ale bolnavilor

Raspunde de efectuarea programului de kinetoterapie individualizat pentru fiecare bolnav ce are prescriptive medicala in acest sens cat si pentru intregul efectiv de bolnavi.

Stabileste impreuna cu medicu, programul de recuperare pe obiective pentru bolnavii ce necesita tratament de recuperare individual sau pe grupe.

Efectueaza tratamentul prescris urmarind zilnic evolutia si modificarile programului de recuperare in functie de progresul obtinut

Tine evident zilnica a exercitiilor si programelor efectuate

Se preocupa de starea salii de gimnastica, facand propuneri de asigurarea cu aparate si dispositive necesare

Raspunde la solicitarile conducerii unitatii

Acorda prim ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul .

Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie,in vederea pastrarii igienei si a aspectului estetic personal .

Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nosocomiale .

Respecta secretul profesional si codul de etica al personalului medical .

Respecta si apara drepturile pacientului/clientului .

Se preocupa in permanenta de actualizarea cunostintelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de educatie continua , conform cerintelor postului .

Participa activ la procesul de formare a viitorilor kinetoterapeuti.

Organizeaza si desfasoara programe de educatie sanitara si de specialitate cu pacientii si apartinatorii acestora

Respecta reglementarile normelor de ordine interioara .

Promovează respectul reciproc, colaborarea şi transparenţa în interiorul compartimentului, în raporturile cu alte compartimente, precum şi în relaţiile cu persoanele din afara colectivului.

23. Stabileşte necesarul de echipament şi răspunde de inventarul din săli, îngrijindu-se de buna întreţinere şi folosire a dispozitivelor si aparatelor.

24.Informează imediat persoanele responsabile privind orice defecţiune în funcţionare a echipamentelor cu care îşi desfăşoară activitatea.

25. Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al activitatii; Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici.

26. Se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor prevazute in fisa postului.

27. Toate informatiile despre starea de sănătate a pacientului, despre conditia medicală, diagnostic, prognoză si tratament si toate informatiile cu caracter personal trebuie păstrate confidential, chiar si după moarte;

Informatiile confidentiale pot fi divulgate doar dacă pacientul îsi dă consimtământul explicit sau dacă legea sustine acest lucru în mod expres.

Ingrijirea pacientului

Sunt nouă variabile ale calităţii definite în prezent pentru practica medicală, cât si pentru managementul sanitar, ce formează baza furnizării serviciilor medicale:

–  competenţa profesională – cunostinţele/abilităţile/performanţa echipei medicale, ale managerilor si ale echipei de suport;

–  accesibilitatea – furnizarea serviciilor de sănătate nu este restricţionată de bariere geografice, sociale, culturale, organizaţionale sau economice;

–  eficacitatea – procedurile  si tratamentul aplicat conduc la obţinerea rezultatelor dorite;

–  eficienţa – acordarea îngrijirilor necesare, corespunzătoare, la costurile cele mai mici;

–  relaţiile interpersonale – interacţiunea dintre furnizori, dintre furnizori  si pacienţi (clienţi), dintre manageri, furnizori  si plătitori, precum  si între echipa de îngrijri si comunitate;

–  continuitatea – pacientul beneficiază de un set complet de servicii de sănătate de care are nevoie, într-o ordine bine determinată, fără întrerupere, sau repetarea procedurilor de diagnostic si tratament;

–  siguranţa – risc minim pentru pacient de complicaţii sau efecte adverse ale tratamentului ori alte pericole legate de furnizarea serviciilor de sănătate;

–  infrastructura fizică  si confortul – curăţenie, confort, intimitate  si alte aspecte importante pentru pacienţi;

–  alegerea – pe cât este posibil, clientul alege furnizorul, tipul de asigurare sau tratamentul.

– pastreaza secretul de serviciu;

-are dreptul de a sesiza încalcarea codului eticii si deontologiei medicale, sefului de sectie;

-respecta normele de protectia muncii si aparare impotriva incendiilor;

– in conformitate cu prevederile Ord. 219/2002 al MSF pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale are urmatoarele sarcini:

a) supravegheaza modul in care se aplica codul de procedura stabilit in sectorul lui de activitate;

b) aplica procedurile stipulate de codul de procedura;

c) aplica metodologia investigatie-sondaj pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri de deseuri, in vederea completarii bazei nationale de date si a evidentei gestiunii deseurilor.

-îndeplineste alte sarcini trasate de seful de sectie si conducatorul unitatii.

– Raspunde de curatenia si dezinfectia locului de munca, respectand Ordinul 261/06.02.2007;

– Respecta si aplica normele prevazute in Ordinul MS nr 916/2006   privind prevenirea si combaterea infectiilor nozocomiale