Balneologie si fizioterapie

Balneologia este o ramura a stiintei, care se ocupa cu studierea proprietatilor factorilor balneologici (climatul, apele minerale, namolurile medicinale si al.), organizarea si prelucrarea metodelor lor de aplicare asupra organismului în conditii de statiune balneara, precum si în institutii de tip sanatorial si fizioterapeutic cu scop de tratare, recuperare si profilactic.

Balneologia include compartimentele: Climatoterapia, Balneoterapia, Balneotehnica, Peloidoterapia.

Climatoterapia studiaza influenta factorilor fizici ai mediului extern (aero-, helio- si talasoterapie) asupra organismului uman si elaboreaza metode de utilizare cu efect curativ si profilac.

Balneoterapia se ocupa cu studierea apelor minerale curative din punctul de vedere al originii lor, al proprietatilor fizico-chimice, influentei asupra organismului la diverse afectiuni si al modului lor de utilizare (intern sau extern).

Balneotehnica elaboreaza utilaj tehnico-sanitar care realizeaza aplicarea tehnica si medicala corecta a apelor minerale si a namolurilor medicinale.

Peloidoterapia studiaza originea namolurilor medicinale, proprietatile fizico-chimice si mecanismele de actiune a lor asupra organismului în diverse patologii.

Fizioterapia este stiinta, ce studiaza mecanismele de actiune a factorilor fizici ai mediului, atît naturali, cît si performanti asupra organismului uman si utilizarea lor cu scop de tratare, recuperare si profilaxie.

Fizioterapia include urmatoarele compartimente: Fizioterapia generala si Fizioterapia speciala sau clinica.

Fizioterapia generala examineaza bazele organizatorice si metodologice de utilizare corecta a factorilor fizici curativi, mecanismelor fiziologice si terapeutice de actiune a lor asupra organismului si principiile de utilizare al acestor factori în clinica.

Fizioterapia speciala (clinica) determina particularitatile de utilizare a factorilor fizici curativi în diferite forme nozologice si le studiaza în limitele specialitatilor clinice concrete.

Directii de cercetare

determinarea sensibilitatii tesuturilor organismului catre factorii fizici si cercetarea „tinta” a actiunei nemijlocite a lor asupra organismului;
prelucrarea metodicilor optimale de utilizare a factorilor fizici curativi in formele nozologice concrete ale maladiilor;
cercetarea mecanismelor complexe de actiune a factorilor fizici curativi:
aspectele fizioterapeutice a reabilitarii medicale;
optimizarea individuala si caracteristica bioreglatorie a factorilor fizici curativi.
sursa: cnaa.md