Activitatea FRAK 2013

Stimati colegi,
Am fost rugați sa prezentăm o parte din activitatea FRAK și dorim să vă informăm, cu documente doveditoare, că Federația depune eforturi pentru a promova profesia la nivel național și internațional, pentru a apăra interesele kinetoterapeuților români, dar și pentru a informa Instituțiile de învățământ superior acreditate despre conținutul ghidurilor educaționale, elaborate de WCPT-ER și despre posibilitatea implementării acestora.
Primul contact cu Forumul Decanilor a fost în data de 22 noiembrie 2013, când reprezentanți ai FRAK (Președinte-Elena Căciulan, secretar general-Daniela Stanca, responsabil științific-Carmen Șerbescu și membru-Doriana Ciobanu) au prezentat aspecte privind obiectivele acesteia și și-au exprimat dorința de a colabora cu Facultățile de profil, cu scopul îmbunătățirii programelor educaționale ale studenților (viitori kinetoterapeuți).
Ulterior, FRAK a primit o sesizare din partea Dlui Prof. univ. dr. Constantin Ciucurel, evaluator ARACIS, referitoare la existența unei inadvertențe între misiunea specifică și standardele specifice pentru domeniul de licență Kinetoterapie. Consultând site-ul ARACIS, am constatat că misiunea specifică pentru domeniul de licență kinetoterapie era identică cu cea a domeniul de licență educație fizică.
Înainte de a demara acțiunea noastră de clarificare a misiunii specifice domeniului de licență kinetoterapie, FRAK a cerut și a primit audiență la conducerea UNEFS, cu care avem o relație privilegiată, care ne susține în toate demersurile noastre și căreia îi mulțumim pe această cale. Am găsit înțelegere și deschidere, fiind întru totul de acord că misiunea trebuie armonizată cu HG 966/2011, prin care s-a redobândit domeniul de licență Kinetoterapie
Prima noastră intervenție privind clarificarea misiunii specifice, a fost realizată prin adresa nr. 28/21.11.2012 înaintată Prof. univ. dr. Curtu Ioan, Președinte ARACIS, prin care s-a cerut audiență (a se vedea adresa). Răspunsurile primite din partea Domnului președinte și a Comisiei de Artă, Arhitectură, Urbanism și Educație Fizică și Sport nu ne-a clarificat problematica supusă atenției, motiv pentru care am înaintat o nouă adresă, pentru a fi primite în audiență ( a se vedea adresa nr.06/29.01.2013). În final, “am reușit să obținem audiența mult solicitată” și să prezentăm Domnului președinte doleanța FRAK, venind cu propunerea de a participa la prima ședință a Comisiei de Artă, Arhitectură, Urbanism și Educație Fizică și Sport, desfășurată la sediul ARACIS în data de 22 martie 2013. La această ședință, FRAK a prezentat argumentele solicitării de modificare a misiunii din cadrul Standardelor Specifice pentru domeniul de licenţă Kinetoterapie. Membrii Comisiei au luat la cunoştinţă şi au hotărât armonizarea misiunii specifice actuale cu HG 966/29 septembrie 2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior…., prin care s-a redobândit domeniul de licenţă Kinetoterapie.
Ulterior, FRAK a informat atât pe Doamna Președinte a Forumul Decanilor, prof. univ. dr. Liliana Mihailescu, cât și pe domnii decani ai Facultăților de profil, despre hotârile Comisiei mai sus menționate (a se vedea adresa nr. 62/25.03.2013) și a solicitat participarea reprezentanților FRAK la ședința Forumului Decanilor din data de 29.03.2013, desfășurată la Arad.
Daca ați remarcat schimbarea misiunii pe care Forumul Decanilor a afișat-o pe site, printr-o hotârâre luată cu unanimitate de voturi, trebuie să știți că primele demersuri au fost realizate cu multe luni înainte (a se vedea adresele FRAK), cu eforturi mari și energie pe măsură. De altfel, fără tenacitatea și insistența noastră, fără a ne folosi de relațiile personale și fără a anula de multe ori ședințele de kinetoterapie ale pacienților noștri, ne îndoim că această misiune ar fi fost schimbată vrodată.

Președinte, Secretar general,
Elena Căciulan Daniela Stanca

http://www.4shared.com/office/Xs0O41sP/ARACIS_06-20012013.html

http://www.4shared.com/office/39o0IO1t/ARACIS_28-21112012.html

http://www.4shared.com/office/G6chHzQJ/Forumul_decanilor_62-25032013.html