GDPR

Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR)

 1. Operatorul de date cu caracter personal / Datele de contact ale Operatorului

Operatorul datelor este SC ELIPETRO MED SRL, societate ce administrează Departamentul de fiziokinetoterapie cu sediul în Str. Petru Rareș nr. 20, cab. 18 si 24, din cadrul Clinicii Medicale Micromedica , CUI 18236811, tel: 0744270358, email: elipetromed@yahoo.com

 1. Scopul prelucrării datelor personale și temeiul juridic al prelucrării.

În calitate de pacient,  ELIPETRO MED vă colectează, utilizează și transmite datele cu caracter personal pentru:

 • Verificarea identității;
 • Întocmirea fișei de examinare neuro-mioatrokinetice;
 • Furnizarea efectivă a serviciilor de recuperare prin mijloace ale fizioterapiei;
 • Furnizarea de răspunsuri la cererile solicitate (eliberare adeverințe, raporturi etc.);
 • Întocmirea facturilor unde este cazul;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale ale ELIPETRO MED privind arhivarea documentelor și informațiilor;

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi prelucrate  de către ELIPETRO MED, după caz:

 • În temeiul nevoii de întocmire a fișei de examinare;
 • În vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine ELIPETRO MED (legislația protecția bunurilor și a persoanelor ne impune supravegherea video etc. );
 • În scopul intereselor legitime, mai precis interesul ELIPETRO MED de a-și desfășura activitatea referitoare la sănătatea umană cu bună credință, în conformitate cu standardele aplicabile în activități conexe actului medical și cu respectarea reglementărilor fiscale și/sau financiare, a reglementărilor interne aplicabile precum și a reglementărilor ce țin de relația cu pacienții, în temeiul consimțământului explicit al dumneavoastră.
 1. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite altor persoane, nu au fost și nu vor fi comercializate către terți.

În cazul în care ELIPETRO MED trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare, datele dumneavoastră vor fi transmise către autorități, agenții sau alte organisme.

 1. Perioada stocării datelor/Criteriile determinării perioadei de stocare

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară efectuării tratamentului, precum și ulterior perioadei de recuperare, pentru ca la o eventuală reevaluare să putem beneficia de elementele constatate anterior. Altfel, oricând după finalizarea tratamentului, puteți folosi, la cerere, dreptul la ștergerea datelor.

 1. Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele:
 2. Obținerea din partea noastră a unei confirmări că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective – Dreptul la acces.
 3. Obținerea de la ELIPETRO MED, fără întârzieri nejustificate, a rectificării datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc – Dreptul la rectificare.
 4. Obținerea din partea ELIPETRO MED a ștergerii datelor cu caracter personal care vă privesc – Dreptul la ștergerea datelor
 5. Obținerea restricționării prelucrării datelor în cazul în care contestați exactitatea acestora sau opunerii ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor – Dreptul la restricționarea prelucrării
 6. Primirea datelor cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat ELIPETRO MED și transmiterea acestora altui operator fără obstacole din partea noastră – Dreptul la portabilitatea datelor
 7. Refuzarea prelucrării datelor dumneavoastră. În acest caz  ELIPETRO MED nu va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (cu excepția cazurilor prevăzute de lege) astfel, dumneavoastră nu veți avea istoric în baza noastră de date. De asemenea, la simpla dumneavoastră cerere, putem șterge datele neobligatorii referitoare la numărul de telefon, mail, adresă astfel încât nu vă vom mai putea contacta. Conform legii retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate de Centrul de recuperare înainte de retragerea consimțământului – Dreptul de a vă opune prelucrării datelor
 8. Adresarea unei plângeri sau a unei sesizări Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter Personal, în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată au fost încălcate- Dreptul de a depune o plângere.
 9. Securitatea datelor cu caracter personal

 

ELIPETRO MED va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii  accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau ștergerii neautorizate , precum și a altor riscuri similare.

Pentru mai multe informatii legate de GDPR accesati paginile de mai jos:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_ro

http://www.dataprotection.ro